O BiH govore gradovi, rijeke, tvrđave...

Zemlji „na razmeđu svijetova“ i priroda i istorija podariše mnogo. Nekada je  bila privlačna brojnim osvajačima, a danas putnicima namjernicima, slučajnim prolaznicima i umjetnicima.

Bosna i Hercegovina spada među one zemlje koje u svakom svom dijelu, bilo da ste na istoku ili zapadu, sjeveru ili  jugu imaju nešto posebno -  izvor, rijeku, jezero, planinu, spomenike, tradiciju... I nigdje toliko različitosti u obilčajima i nigdje toliko sličnosti među ljudima kao u Bosni.

Pročitaj više...
Komentari
10. Jul 2013. 15:38

Rijeke u BiH

Jedan od najznačajnijih prirodnih resursa Bosne i Hercegovine su rijeke. Sve bosanskohercegovačke rijeke hidrografski pripadaju  crnomorskom i jadranskom slivu. Većina velikih rijeka u Bosni i Hercegovini ulijeva se u Savu, najveću pritoku rijeke Dunav, koja teče granicom između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i ulijeva se u Crno more. Neretva je jedina rijeka koja se ulijeva u Jadransko more.

Pročitaj više...
Komentari
13. Jun 2013. 09:40

Etno sela u BiH - Da li ste posjetili neka od njih?

U nastojanju da  se tradicija, običaji i nekadašnji način zivota sačuvaju od zaborava, te pokažu i podjele sa sto većim brojem ljudi, entuzijasti u Bosni i Hercegovini posljednjih godina su gradnjom etno sela korak po korak krenuli u razvoj etno turizma.

Pročitaj više...
Komentari
05. Jun 2013. 15:59