Kameni spavači u Kalinoviku

Kalinovački kraj je krševito područje koje obiluje velikim brojem stećaka.  Brojni stećci govore mnogo o kulturama koje su se smjenjivale na ovim prostorima.  Jedna od najznačajnijih nekropola stećaka nalazi se 11 kilometara sjeverozapadno od Kalinovika u Gvoznu. Gvozno je inače područje koje je bilo naseljeno još u Srednjem vijeku, a pripadalo je srednjevjekovnoj župi Zagorje. Nekropola se sastoji od 87 stećaka, a zauzima površinu od 1058 m. Ova nekropola je 2005. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više...
Komentari
15. Oktobar 2013. 13:47

"Ujutro je vino – olovo, u podne – srebro, a uveče – zlato”

Vino je jedan od najstarijih proizvoda čovječanstva. Neprovjereni izvori kažu da tradicija vina počinje 6000 godina p.n.e.  U tom periodu postaje omiljeno piće kraljeva  Mesopotamije i Egipta. Vremenom se vinarstvo širi i na antičku Grčku, i može se reći da su  Grci bili prvi narod koji je uzgoj vinove loze i proizvoidnju vina shvatao ozbiljno. Grci su čak imali i Boga vina koji se zvao Dionis (Dionysus) , kasnije Bakus (Bacchus) ,koji je nadgledao uzgoj vina i uživanje ispijanja vina.  Grčka vina bila su specifična po gustini i pila su se isključivo razrijeđena sa vodom, dok je ispijanje nerazrijeđenog vina u to vrijeme smatrano skandalom!

Pročitaj više...
Komentari
30. Septembar 2013. 16:57

Kalinovik - oaza netaknute prirode

Svojom površinom od oko 685 km2 i slabom naseljenošću Kalinovik predstavlja pravu oazu mira, netaknute i nezagađene prirode. Prosječna nadmorska visina terena je 1100m što opštinu svrstava u planinske regione. Opština zahvata dijelove planinskih masiva Treskavice, Visočice, Prenja, Lelije i Zelengore sa gornjim tokom rijeke Neretve i njenim pritokama. Glavni karakter većem dijelu područja daje Treskavica koja se postepeno spušta sa sjeverozapada na jugoistok, stvarajući prostranu visoravan Zagorje.

Pročitaj više...
Komentari
26. Avgust 2013. 19:45